Behandling av person samt företagsuppgifter

Hantering av RyttarCompaniets Trading Sweden ABs kund/personregister

GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg när du handlar på vår hemsida eller av oss direkt. Din personliga integritet är något vi tar hänsyn till. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder er information. Den beskriver också era rättigheter och hur ni äger dessa.

Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av uppgifterna. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar Företagsnamn, kontaktpersoner, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura samt ditt personnummer om ni driver en enskild firma. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

RyttarCompaniet Trading Sweden AB, org. nr 556883-9509. Adress: Omvägen 2, 247 70 Genarp. Ordförande Johan Brandsten. Vd Christopher Fredriksson.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål

Ändamål

Dina uppgifter används av RyttarCompaniet för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via mail, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Marknadsföring

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler. För att kunna ge dig personliga och relevanta erbjudanden och information kan vi även komma att följa dina köpvanor när du besöker vår hemsida. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vilka personuppgifter

Företagsnamn, Org.nr alternativt person.nr, kontaktpersoner, e-post, telefonnummer, adress.

Laglig grund:

Fullgörande av kundregistrering. Denna insamling av dina uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt er önskan att vara kund hos oss. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig som kund hos oss.

Lagringsperiod:

Från dess att ni godkänt att vara kund hos oss har ni godkänt att för en tid om enligt rättslig grund med hänvisning till Bokföringslagen.

Vilka säkerhetsåtgärder har vi tagit?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På RyttarCompaniet skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering samt lösen. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och RyttarCompaniet (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för RyttarCompaniet att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Vänligen kontakta oss om ni har frågor, avsluta ert konto hos oss och/eller vill radera era uppgifter hos oss samt är missnöjda över hur vi behandlar era uppgifter. Via mail: info@ryttarcompaniet.se eller post: Omvägen 2, 247 70 Genarp. För övrigt följer vi enligt datainspektionens uppsatta riktlinjer som ni kan läsa på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/