produkter för huden

Love the SKIN he’sIn är en serie av produkter som är specifikt inriktade tillhästar som påvisar tecken på kliande, flagig, knutig och bulig hud, orsakade av säsongsbetonade besvär eller hudreaktioner.