produkter för lederna

Ledhälsa är en särskilt viktig faktor för både tävlings-ochfritidshästar. Oavsett vilket arbete hästen utför, så kan ledflexibilitet äventyras, vilket kan medföra svaghet och stelhet. Ensam är inte stark. Det är på vilket sätt ingredienser är sammansatta, som gör skillnad och som gör att NAFs ledprodukter skiljer sig från mängden.